Menu

 

Markarbeten

Vi utför alla typer av markarbeten. Husgrunder såsom torpargrunder och platta på mark, dräneringar av källargrunder etc
Vi är diplomerade att utföra enskilda avlopp, infiltrationsanläggningar mm

Betongplatta, eller bara platta på mark, innebär att man gör en relativt enkel grundkonstruktion där en betongplatta gjuts direkt på marken. Denna betongplatta blir då underlag till en byggnad, oftast ett mindre hus eller industribyggnader.

En dränering genomförs när man vill skydda sitt hus mot vatten och fukt. Både dagvatten som rinner från tak och väggar samt vatten i marken (och grundvatten) kan med en lyckad dränering skydda huset mot allvarliga fuktskador och till och med översvämningar.

Många av de jobb vi utför åt privatpersoner berättigar till ROT-avdrag.