Menu

 

Biocleaner - minireningsverk

Varför minireningsverket BioCleaner?

Mycket enkel och robust konstruktion

INTE en enda rörlig del nere i tanken
INGA mekaniska pumpar nere i tanken som behöver underhåll
INGEN el i den fuktiga miljön

Alla funktioner nere i själva reningsverket drivs av endast luft.

CE-märkt enligt svenska krav

BioCleaner är CE-märkt enligt EN-12566-3
EU:s nya direktiv för små avloppsanläggningar

Välbeprövad teknik

Minireningsverket BioCleaner har funnits i över 25år och finns idag i 18 länder i Europa i över 20 000 exemplar. BioCleaner är godkänd för installation bl.a. i Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Finland, Sverige, Schweiz, Grekland, UK, Polen, Spanien, Irland, Bulgarien,
Ungern, Litauen m.m.

BioCleaner har en patenterad teknik och flertalet certifieringar så som; EN12566-3:2005 + A1 :2009, från TZUS Prague Nr. 1020-CPD-090024780 Tyskt kvalitetsgodkännande; DIN EN 12566-3, från DIBt Berlin , Nr Z-55.31-410 Franskt godkännade; NF EN12566-3 + A1, Nr ETSP1123740V

Låg driftskostnad

Förbrukar endast ca 1kWh/dygn
(för två hushåll endast ca 1,5 kWh/dygn)

Fullständig rening enligt de tuffaste kraven

Vi redovisar reningsresultat från oberoende EU-certifiering, enligt EN 12566-3, se nedan (inga egna förfinade labb tester).
reningsverk

Avger ingen motbjudande lukt

Reningsprocessen i BioCleaner bildar inga rötgaser och avger därför ingen motbjudande lukt.

Ta hand om slamtömningen själv

Minska dina kostnader och använd en slamavvattnare för att ta hand om slamtömningen själv. Ingen kommunal slamtömning behövs.

BioCleaner används istället för trekammarbrunn och markbädd/infiltration När det renade vattnet lämnar minireningsverket BioCleaner är det färdigbehandlat och ingen ytterligare rening, för att reducera näringsämnen, behövs!

UV-rening som komplement vid extremt höga krav
eller brist på bra recipient.

Normalt väljer våra installatörer utsläppspunkt med omsorg. Öppna diken, åkerdräneringar eller dammar och vattendrag är alla normala utsläppspunkter av det renade vattnet från ett minireningsverk av fabrikatet BioCleaner.

Ibland finns ingen möjlighet att leda undan vattnet till en recipient som är lämplig. Det kan vara så att utsläppspunkten blir för nära en badplats eller en grannes vattentäkt. I dessa fall kompletteras BioCleaner med så kallad efterpolering. Efterpoleringen har ofta ett uttalat syfte som i de flesta fall är hyginisering av det utgående vattnet (dvs att en behandling mot utsläpp av bakterier sker innan vattnet leds ut i t.ex ett dike). Denna efterpolering kan ske på olika sätt. BioCleaner kompletteras normalt med en UV-brunn. se mer info [här]. Efter UV-brunnen leds vattnet normalt ut i närmsta dike.