Menu

 

Biorock

Biorock - markbädd på burk

Ljungdalens Allservice är återförsäljare och installatör för den innovativa lösningen Biorock.

Istället för att anlägga en ny infiltration/markbädd vart 10:e till 15:e år kopplar ni in en BIOROCK på er befintliga avskiljare. BIOROCK behöver INTE grävas om!

Idag säljs BIOROCK redan i mer än 40 länder och finns sedan 1988 i över 15 000 installerade enheter.

Fördelarna med BIOROCK kan summeras:

* Ingen elräkning
* Tar lite utrymme i anspråk (1,15 x 1,15 m)
* Enkel att installera
* EN 12566-3 Certifierad
* Säljs idag i 44 länder - beprövat system!
* Behöver INTE grävas om
* Tyst - låter inte
* Inget behov av att byta reservdelar
* Inget krav på serviceavtal
* Den lösning för avloppsvattenrening som är billigast i drift